Tijdlijn

De tijdlijn volgt 650 jaar geschiedenis van de abdij. Van de oprichting in 1146 door 18 religieuzen (1 abt, 12 monniken en 5 lekenbroeders) afkomstig van de abdij van Clairvaux, via het hoogtepunt van de abdij in de 13e eeuw, de verschillende ballingschappen van de monniken om veiligheidsredenen, de tweede ‘gouden’ periode in de 18e eeuw, tot de ontbinding in 1796. Tegelijk vindt men er de belangrijkste data uit de geschiedenis tussen de late middeleeuwen en de Franse Revolutie. Naast de tijdlijn is een prachtige collectie oude rozen aangeplant.