Scriptorium

Het woord scriptorium duidde op een meubelstuk, de schrijftafel, waarop onderlegde monniken manuscripten kopieerden en verlichtten. Ze namen zodoende deel aan de overdracht van kennis die het voorrecht van de rijke klassen bleef, aangezien het boek een zeldzaam en duur voorwerp was. Met een oppervlakte van 159 m² was het scriptorium (of monnikenzaal) ook een plaats die werd gebruikt voor studie en kleine klusjes zoals verstellen, naaien, enz…