Armarium

Het armarium of de bibliotheek, was een kleine kamer die bedoeld was om de manuscripten en religieuze werken die werden geleend om te lezen in de kloostergang en tijdens de diensten, op te slaan en te bewaren. Lectuur was een van de belangrijkste bezigheden van de monniken. Zij waren doorgaans de enige bewoners van de abdij die Latijn konden lezen en schrijven.

Audio-gids