Begraafplaats van de monniken

De begraafplaats gelegen aan de apsis was bebost en ‘heilig’ omdat de monniken daar werden begraven. Ze was omgeven door een muur en opgesplitst in twee delen: de begraafplaats van de monniken en die van de bedienden. De meeste graven waren anoniem, om de gelofte van nederigheid van de overleden religieuzen te respecteren. De begrafenis was een gelegenheid voor plechtige riten die nauwgezet werden gerespecteerd door de monastieke gemeenschap, zodat de ziel van de overledene de hemel zou bereiken. De begraafplaats gelegen aan de apsis was bebost en ‘heilig’ omdat de monniken daar werden begraven. Ze was omgeven door een muur en opgesplitst in twee delen: de begraafplaats van de monniken en die van de bedienden. De meeste graven waren anoniem, om de gelofte van nederigheid van de overleden religieuzen te respecteren. De begrafenis was een gelegenheid voor plechtige riten die nauwgezet werden gerespecteerd door de monastieke gemeenschap, zodat de ziel van de overledene de hemel zou bereiken.