Saint-Bernardkapel

Deze kapel, opgericht in 1715, herinnert aan een heel oude legende: Sint-Bernardus, die in 1147 Villers bezocht, zou de definitieve plaats van de abdij hebben aangewezen door zijn staf te planten op de top van de Robermont-heuvel. Die staf zou een prachtige eik zijn geworden, de ‘quercus Bernardi’, vereerd door de monniken. In 1697 werd de boom geveld en enkele jaren later besloot de monastieke gemeenschap tot de bouw van de Sint-Bernarduskapel.