Spreekkamer

De spreekkamer (of auditorium) is een langwerpige kamer van 38 m² die dienstdeed als kantoor van de prior, de rechterhand van de abt. Het was de enige plek in de abdij waar de monniken onder toezicht van hun overste met elkaar mochten praten. Stilte was verplicht in alle gebouwen buiten de spreekkamer. Als de monniken met elkaar moesten communiceren, deden ze dat door middel van tekens, maar uitsluitend om praktische informatie over te brengen.